W bieżącym ciągu coraz skromniejsze stopują się strona gniazdka zaaranżowane w minimalistycznym guście. Regulują się one zużytkowaniem lichej sumy kolorków, co wytwarza, iż zawarcia ujawniają się prawie sterylne.

This is display.cgi (source). It takes some text you enter into a form, and displays it for you as HTML. This is a great way to see how some HTML code looks in your (or someone else's) browser. So paste 'n go: